Facial Asymmetry Surgery (Mandible)

Underkæben og overkæben kan være skæve, og midtlinjer ikke overens. Her vises den kirurgiske procedure.