Early Loss Primary First Molar

Hvad sker der, når den forreste mælkekindtand trækkes ud for tidligt?