Kære alle sammen                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pr. d. 26.03.2020
 
Covid-19 har for alvor sat landet og verden på den anden ende, med både menneskelige og økonomiske konsekvenser. Det har i den grad også påvirket vores aktivitet her på klinikken, og får dermed betydning dit behandlingsforløb.
Vi ser det som vores fornemste opgave på nuværende tidspunkt at støtte alle de tiltag, som samfundet er pålagt, og bidrage maksimalt til at så få som muligt bliver smittet.

Sundhedsstyrelsen har som udgangspunkt meldt ud, at kun absolut nødvendig og akut tandbehandling skal tilbydes ved tandlæger. Derfor er adgang til almindelig tandbehandling lukket ned til 30.06.2020. Mht. tandregulering har udmeldingen været lidt mere flydende, og givet anledning til betydelig fortolkning. Derfor oplever vi også at tandreguleringsbehandlinger håndteres meget forskelligt. Nogle klinikker kører med næsten uforandret aktivitet, hvorimod andre stort set har lukket helt ned, i tråd med anbefalingen på det øvrige tandlægeområde.

Udmeldinger og anbefalinger har på nogle områder ændret sig fra dag til dag, og det har været umuligt at lægge en præcis strategi for håndtering af klinikkens drift og behandling af vores patienter.
Tandlægeforeningen, Foreningen af specialtandlæger i tandregulering (FSO) og Foreningen af specialtandlæger i mund og kæbekirurgi (FSMK) har bl.a. i relation til bøjlebehandling udsendt en anbefaling med reference til den Amerikanske tandlægeforening (ADA), hvor man udelukkende tilbyder behandling, hvis der er gener fra bøjlen (traume/smerte).

Vi har i den sammenhæng skønnet at en restriktiv behandlingspolitik er det rigtige, vel vidende at det vil få betydning for behandlingsforløbet for en del af jer. Dem, som er mest berørt af denne strategi, er dem, som står overfor at skulle have bøjler af og på. Konsekvensen vil for de fleste være at forløbet forlænges (min. 3 mdr.), men vi skønner dette at være en lille pris, i forhold til at begrænse smittespredning.

Når bøjler skal fjernes eller påsættes, kræver det helt særlige krav til hygiejnen, da der vil være en ganske kraftig aerosoldannelse under behandlingen. Det er umuligt at undgå at aerosolerne spredes, med risiko for smittespredning. Desuden påfører det vores ansatte en unødvendig smitterisiko, som vi ikke ønsker at udsætte dem for. Derfor skal det kun være i situationer, hvor det er absolut nødvendigt at udføre behandling, hvor der dannes aerosoler. Det er vores ansvar og vores beslutning.

Vi kan ikke beklage nok den usikkerhed og alle de gener det har påført dig/jer vedr. bøjleforløbet, men dette er vores bidrag til at inddæmme Covid-19 pandemien.
Da situationen udvikler sig løbende, kan vi ikke udelukke at ovenstående ændres og det opfordres til løbende at følge med her på hjemmesiden.
                                               
  
VIGTIGT – VIGTIGT - VIGTIGT
 

EVT AFTALER SKAL BEKRÆFTES TELEFONISK. VI SKAL NOK KONTAKTE DIG. HAR DU IKKE HØRT FRA OS KAN DU BETRAGTE DIN AFTALE SOM AFLYST.

Når du/I ankommer til klinikken, beder vi om at det kun er patienten, der fysisk kommer for behandling. Vi beder pårørende vente udenfor evt. i bilen. Personkontakt skal begrænses så meget som muligt.

Venteværelset har en max. kapacitet på ventende patienter, som vi ikke må overskride. HOLD AFSTAND

Vi forventer at du ”spritter” dine hænder når du ankommer til klinikken, og tager plads i venteværelset, hvis der er plads. Hold afstand til andre, så smitterisiko minimeres.

Toilet og tandbørsterum er kun tilgængeligt i absolutte nødstilfælde. Kontakt receptionen ved behov.

Føler man sig på nogen måde sløj, utilpas, hoster eller nyser, skal man blive hjemme, da man vil blive forment adgang til klinikken. Har du været i kontakt med en syg person inden for de sidste 14 dage skal du udskyde din aftale.

Klinikken kan kontaktes telefonisk udelukkende ved akut behov.

Telefontid: Varierer, men som udgangspunkt 08-11.

Vi håber på at normal drift kan genoptages umiddelbart op til sommerferien 2020, da det er meldt ud at tandlæger skal ”lukke ned” til 30.06.2020.
 
Med venlig hilsen
TANDREGULERINGSHUSET IS  

 

Bliv glad for dit smil

Bevar dine tænder livet igennnem
Få forbedret livskvalitet uden smerter
Alt indenfor tandregulering kan lade sig gøre
Få et gratis tjek - Klik her
Gratis tjek er naturligvis helt uforpligtende

Se og hør mere om vores klinikker her:

Tandreguleringshuset er en klinik, hvor vi har specialiseret os i tandretning - både af børn og voksne, og både behandliger for kommunen og for private.
Vi startede med Esbjerg-klinikken i 2003, og har siden fået klinikker i Ribe, Vejle og sidst i Sønderborg. Vi er specialtandlæger i tandretning, og har foruden vores tandlægeuddanelse videreuddanet os som specialtandlæger ved en 3-årig videreuddannelse på enten Århus eller Københavns Tandlægehøjskole. 

Velkommen til vores klinik - her får du altid kompetent rådgivning og professionel tandretning.


J. Kragskov og K. Carlsson - Esbjerg

Få dit
smil tilbage

Slip af med
dine smerter

Bevar dine
tænder

Få et smukt,
hvidt smil

Dine fordele med tandreguleringshuset


På Tandreguleringshuset er det specialtandlæger i tandretning, der står for din behandling

 
Selvom nogle almindelige tandlæger også udfører tabdretning, anbefaler vi dig at vælge en specialtandlæge i tandretning. På den måde er du altid sikker på, at du får den mest professionelle og kompentente behandling.

En specialtandlæge i tandretning har nemlig taget 3 års videreuddannelse i tandretning på enten Københavns Universitet eller Århus Universitet - så hvorfor nøjes, når du får en mere kompetent behandler til nøjagtig den samme pris?
Tandreguleringshuset Esbjerg

Jyllandsgade 79 C
6700 Esbjerg

Telefon: (+45) 76 13 14 80

Telefon tid mandag - fredag
kl. 08.00 - 11.00 og 13.00 - 14.00

E-mail: esbjerg@tandreguleringshuset.dk
Tandreguleringshuset Vejle

Worsaaesgade 11
7100 Vejle

Telefon: (+45) 76 13 14 80

Telefon tid mandag - torsdag
kl. 08.00 - 11.00 og 13.00 - 14.00
HUSK FREDAG LUKKET

E-mail: vejle@tandreguleringshuset.dk
Tandreguleringshuset Ribe

J. Lauritzens Plads 8, 1, th.
6760 Ribe

Telefon: (+45) 76 13 14 80

Telefon tid mandag - torsdag
kl. 08.00 - 11.00 og 13.00 - 14.00
Fredag kl. 8.00-11.00

E-mail: ribe@tandreguleringshuset.dk
Tandreguleringshuset Sønderborg

Humlehøjskolen
Stråbjergvej 5
6400 Sønderborg

Telefon: (+45) 76 13 14 80

Telefon tid mandag - torsdag
kl. 08.00 - 11.00 og 13.00 - 14.00
HUSK FREDAG LUKKET

E-mail: sonderborg@tandreguleringshuset.dk